DE-STRUCTures

De-struktury to obrazy architektury jakich nie chcą widzieć architekci.  Zamiast prostych linii i doskonałych proporcji, ja we współczesnej architekturze szukam ułomności, abstrakcji, tytułowego destruktu. Chcę pokazywać architekturę taką, jakiej zazwyczaj nie widzimy – patrząc z daleka, nie dostrzegając detali lub karmiąc się wyidealizowanymi wizualizacjami.  Monochromatyczne kadry służą skupieniu uwagi na ostro zarysowanych, czasem brutalnych kształtach.  W swoich fotografiach próbuję zacierać perspektywę, zaś pojęcia pionu i poziomu traktuję umownie, zmuszając widza do zastanowienia się – co tak naprawdę widzi?